Liên hệ

Hotline: 0937.270.271

Email: phamhuukimluan@gmail.com

Nhớ đọc kỹ trước khi đăng
  • 1Không đăng bài trùng. Bài đăng rồi nếu đăng lại sẽ bị xóa.
  • 2Đừng xóa copyright của người khác để tôn trọng tính sáng tạo.
  • 3Tiêu đề không được phép thô tục gây phản cảm.
  • 4Không đăng các nội dung đã kích bôi nhọ danh dự người khác.
  • 5Không đặt tiêu đề câu Like hoặc kêu gọi Like trong bài.
  • 6Không sử dụng quá nhiều emoticon (mặt cười) khi đặt tiêu đề.
  • 7Không đăng bài trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc.
  • 8Không đăng bài liên quan chính trị, tôn giáo, phân biệt vùng miền.
  • 9Cấm spam link bài của bạn trong phần comment bài của người khác.
  • 10Đăng bài đồi trụy, phản động sẽ bị xóa tài khoản vĩnh viễn